การฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย

โดยปกติแล้ว ธุรกิจการผลิตจะต้องมีคนขับรถยกของตนที่มีใบรับรองรถยก การรับรองประเภทนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัย ผู้ควบคุมรถยกมักจะผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นและบางครั้งอาจได้รับการอบรมทบทวนเพิ่มเติมด้วย รถยกหากหลังจากการตรวจสอบแล้ว ยังพบว่าผู้ควบคุมรถยกไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจถูกสังเกตว่าใช้รถยกในทางที่อันตรายจริงๆกำหนดให้ผู้ควบคุมรถยกทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ

และผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ควบคุมรถยกทุกคนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความสำคัญของการใช้งานรถยกอย่างปลอดภัยนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำหากต้องการปฏิบัติตามข้อบังคับของ OSHA เข้าสู่หลักสูตรการฝึกอบรมรถยกโดยปกติจะจัดขึ้นโดยหัวหน้างานในสถานที่จริงของคุณหรือโดยนายจ้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องของคุณเอง

อบรมหลักสูตรรถยก สอบภาคปฏิบัติหลังจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

หลักสูตรการฝึกอบรมรถยกอย่างมืออาชีพจะประกอบด้วยชั้นเรียนที่ให้ข้อมูลเป็นหลัก เช่น ความเข้าใจมาตรฐานเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยก คำแนะนำด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และการใช้รถยกอย่างเหมาะสมรถยก ผู้สอนของคุณอาจอนุญาตให้คุณดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยก และอาจจะจบการบรรยายของคุณด้วยการทดสอบข้อเขียนที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจการฝึกอบรมของคุณดีเพียงใด

อบรมหลักสูตรรถยก สอบภาคปฏิบัติหลังจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ 2 ชั่วโมง การอภิปรายและการสอบข้อเขียนที่คุณต้องสอบให้ผ่าน โปรแกรมการฝึกอบรมรถยกเชิงปฏิบัติจะตามมา รถยกในระหว่างขั้นตอนนี้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจริงของรถยกของคุณจะถูกประเมิน ในเวลานี้ คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจชั้นเรียนของคุณดีเพียงใด และแน่นอนว่าคุณจะนำความเข้าใจเกี่ยวกับรถยกของคุณไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่น นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้มันได้

ผ่านการประเมินของคุณคุณจะได้รับการตรวจสอบตามผลการทดสอบข้อเขียนและการสอบภาคปฏิบัติ รถยกหากสอบผ่านทั้งคู่จะได้รับใบประกาศทันที โปรดทราบว่าการได้รับบัตรรับรองในหลายกรณีไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับการรับรองจากรถยกแล้ว คุณยังคงต้องได้รับการรับรองจากบริษัทรับใบรับรองรถยกของบริษัทเพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นผู้ควบคุมรถยก คุณต้องลงทะเบียนในหลักสูตรการฝึกอบรมจากโรงเรียน

ฝึกอบรมการรับรองรถยก ที่นี่คุณจะได้รับชั้นเรียนรถยกเชิงลึก รถยกไฟฟ้าการทดสอบภาคปฏิบัติจะได้รับการจัดการอีกครั้ง และเมื่อคุณสอบเสร็จ คุณจะได้รับใบรับรองรถยกที่รอคอยมานานโปรดทราบว่าใบรับรองอย่างเป็นทางการของคุณจะใช้ได้ภายใน 2 ถึง 3 ปีหลังจากได้รับ นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่น รถยกนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้มันได้ไม่ว่าคุณจะทำงานในคลังสินค้า ในสถานที่ก่อสร้าง ในธุรกิจการผลิต และอื่นๆ

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.