Daily Archives: 28/02/2023

LINE Business ID กับการใช้งาน ภายใต้ Line oa

LINE Business ID เป็นรหัสสำหรับใช้ในการสมัครใช้บริการ LINE Business ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารทางธุรกิจของ LINE ที่ให้คุณสามารถสร้างบัญชีธุรกิจและใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า และจัดการธุรกิจของคุณผ่านแอปพลิเคชัน LINE ทั้งนี้ LINE Business ID มีผลกับการใช้งาน LINE Business ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี LINE Business ID เพื่อเริ่มต้นใช้งาน LINE Business ได้ การใช้งาน LINE Business จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยสามารถสร้างแชทบอท (Chatbot) หรือใช้งานไลน์แบบอื่นๆ เพื่อช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และให้บริการลูกค้าในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการตลาดออนไลน์และระบบการเรียกเก็บเงินที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการธุรกิจของคุณได้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน การใช้งาน LINE Business … Continue reading

Posted in บริการ | Comments Off on LINE Business ID กับการใช้งาน ภายใต้ Line oa